Upokojitev 2021: Takšni so pogoji

Za starostno upokojitev morate izpolnjevati pogoj starosti in pokojninske dobe. Preberite, kakšni so pogoji v letu 2021.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe:
– starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa;
– starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Izjeme so

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Nekatere od predpisanih starosti je možno znižati zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

 »Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe brez dokupa se s predpisanih 65 let starosti starostna meja zniža:
– ženski (ali moškemu) zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let) in
– moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let),
« pojasnjujejo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (Zpiz).

Pravica do starostne pokojnine pri nižji starosti


Pravico do starostne pokojnine pa je možno pridobiti tudi pri nižji starosti zaradi dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirana doba), osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

»Tudi v letu 2021 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša,« še poudarjajo pri Zpiz.

Foto: freepik.com