Koronakriza: Ljudje, ki ne zmorejo delovati za skupen cilj

Posamezniki, ki so bili vzgojeni v duhu permisivne vzgoje, imajo v stresnem obdobju koronakrize veliko težav z upoštevanjem ukrepov za zajezitev virusa. Zakaj natanko?

Zajezitev novega koronavirusa bi bila lahko uspešna, a le s skupnim delovanjem ljudstva, kar terja ne le spoštovanje ukrepov, pač pa tudi odrekanje in žrtvovanje vseh tistih reči, ki so nam bile doslej samoumevne. Četudi ste med tistimi, ki si prizadevate, da bi se težko obdobje čim prej končalo, je odstotek ljudi, ki poslabšuje stanje, še vedno previsok, da bi nam uspelo izboljšati situacijo.

A kdo so ljudje, ki se najtežje soočajo s krizno situacijo?

Upoštevanje pravil, kot sta denimo nošenje zaščitne maske in odrekanje druženju, najtežje sprejemajo posamezniki, ki so vajeni, da se jim okolica prilagaja in jim omogoča zadovoljevanje njihovih potreb. Vzrok se pogosto skriva v permisivni vzgoji, tekom katere so bili ti posamezniki vedno v središču pozornosti, vajeni, da se jim je vedno ustreglo, da so drugi namesto njih reševali težave in prenašali bremena.

V mladostništvu in kasneje v odraslosti, se posledice tovrstnega ravnanja jasno kažejo skozi nezmožnost prilagajanja, sprejemanja pravil,  vživljanja v občutke drugih, razumevanja, da je za doseganje skupnega cilja potrebno stisniti zobe in se tudi marsičemu odreči. Ker slednjega zaradi preteklih vzorcev niso sposobni, se odzivajo z zavračanjem pravil in glasnim uporništvom. Egocentričnim posameznikom so namreč pomembne zgolj njihove želje in potrebe, za dosego lastnega cilja pa so pripravljeni narediti vse.

Foto: pixabay.com