Pomembne informacije: Solidarnostni dodatek in izredna denarna socialna pomoč

Osmi protikoronski paket vključuje širši krog upravičencev do enkratnega denarnega solidarnostnega dodatka. Med njimi so tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. V teh težkih časih je solidarnostni dodatek zagotovo zelo dobrodošla pomoč.

»Solidarnostni dodatek do zneska 150 evrov bodo prejeli prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas – višina bo vezana na obseg delovne obveznosti in na znesek invalidskega nadomestila – ter vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in sicer oboji v višini 150 evrov pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialno pomoč in enake možnosti.

Zaprosite lahko tudi za izredno socialno denarno pomoč

Prav zaradi epidemije novega koronavirusa so se mnogi znašli v zelo težkem ekonomskem položaju. Če spadate mednje in če ne zmorete več bremena financ, lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč.

Kot navaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, »epidemija Covid-19 in izredni ukrepi, ki so bili posledično sprejeti, predstavljajo višjo silo zaradi katere se je posameznik ali družina znašla v položaju materialne ogroženosti.«

V postopkih priznavanja izredne denarne socialne pomoči je potrebno ugotoviti individualno ekonomsko stisko

Centri za socialno delo imajo pri odločanju o izredni denarni socialno pomoči diskrecijsko pravico, ki jo je treba pri odločanju uporabiti preudarno, življenjsko, predvsem pa upoštevajoč okoliščine in razmere, v kateri se je oseba ali družina nepričakovano znašla.

»Pri odločanju o dodelitvi izredne denarne socialne pomoči se bodo upoštevale tudi okoliščine, ki  v  normalnih  razmerah  ne  predstavljajo razlogov za dodelitev izredne denarne  socialne pomoči, vendar je treba v obrazložitvi odločbe pojasniti,
da gre za izredne okoliščine zaradi višje sile (COVID -19),« poudarjajo na pristojnem ministrstvu.

Foto: Freepik.com