Mikrobiolog Pretnar pojasnil širjenje virusa v Sloveniji

Slovenski mikrobiolog je na poljuden način razložil, zakaj se virus v Sloveniji širi drugače, kot v drugi državah. Prebivalcem Slovenije priporoča, naj se kljub sproščanju ukrepov ne družijo ter naj nosijo maske tudi tedaj, ko niso obvezne.

Priznani mikrobiolog Gorazd Pretnar, ki je zaposlen v koprski enoti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je sklenil javnosti na preprost način razložiti, zakaj imajo denimo na Švedskem in Bosni boljšo epidemiološko sliko navkljub ohlapnejšim ukrepom.

»Mnogi ste me vprašali, kaj pa Bosna, Švedska, Srbija in Hrvaška? Tam imajo odprto, se družijo, ne nosijo mask, imajo več svobode. Kar tako od palca vam nisem želel odgovoriti, čeprav je bila hipoteza in izkušnje na koncu jezika. Moja kariera mikrobiologa se je začela v 80-tih z gojenjem in eksperimentiranjem s celičnimi kulturami,« je pričel z razlago Pretnar, nato pa se navezal na spodnjo sliko sheme, ki prikazuje, kako celice prerastejo dno stekleničke. »Temu rečemo monosloj celic. Na ta monosloj lahko damo različne viruse in opazujemo hitrost njihovega razmnoževanja. To je bil uvod, na podlagi katerega vam skušam odgovoriti na zgoraj zastavljeno vprašanje. Hangping Yao je lani oktobra v reviji Nature objavil to, kar sem potreboval, da vam odgovorim. Eksperimentiral je z različnimi mutacijami novega korona virusa in ugotavljal, kako virulentni so, povedano drugače ali je razlika v njihovi hitrosti razmnoževanja. Ugotovil je tudi do 1.500- kratno razliko v hitrosti razmnoževanja. Izhajajoč iz tega vemo, da se nov korona virus različno hitro razmnožuje, to pa pomeni, da je bodisi manj kužen, oz prepočasen za imunski sistem. To marsikaj razloži tudi izven gornjih vprašanj,« razlaga mikrobiolog in nadaljuje, dase zaradi omejenega gibanja virus širi v okviru posameznih regij ali držav z minimalnim raznosom v druge populacije. Ob tem poudarja, da se tudi v zaprti populaciji virus širi od celice do celice, od človeka do človeka in na tej poti tudi mutira.

»Virus, ki pridobi potencial hitrejšega razmnoževanja, bo v kratkem postal dominanten. Okužil bo več ljudi, več jih bo potrebovalo bolnišnično zdravljenje, epidemija namreč stopi v eksponencialno rast. Če pa je virus počasen pri razmnoževanju, pa imamo sliko Švedske, Bosne itd. Zato vas vljudno prosim, ne krivite stroke, ne krivite ukrepov, ne krivite politike. Ker nihče od naštetih ni kriv za hitrost razmnoževanja virusa,« skuša biti jasen Pretnar, ki je javnost nagovoril tudi s pojasnilom, da se med populacijo, kjer je prisoten počasi rastoči virus, ne pozna tako velik delež tistih, ki ne spoštujejo ukrepov.

»Kadar pa imamo v populaciji virus, ki se hitro razmnožuje, pa navkljub dobrim ukrepom zadošča že približno 10-odstotkov tistih, ki ne spoštujejo ukrepov, da se virus razširi. Če temu dodamo še gospodarstvo, smo tam, kjer smo. Novim variantam, kot sta denimo angleški in afriški, namreč pripisujejo bistveno hitrejše razmnoževanje, kot ga ima ta, ki trenutno kroži med nami. Zato vam priporočam, da se kljub odpiranju ne družite se ter da nosite maske tudi če niso obvezne. Kajti vsi se lahko okužimo, cepljeni, necepljeni, mladi, starejši, preboleli in nepreboleli. In narava tega virusa je taka, da ga vsi zgoraj našteti, po okužbi, namnožitvi na naših celicah sluznic, lahko prenašamo na druge. Aerosol, v zaprtih ali odprtih prostorih pa je glavni transport širjenja okužb. Ostanite zdravi,« je zaključil svojo razlago Pretnar, ki je navkljub vsakodnevnim napadom s strani javnosti čutil dolžnost, da vsaj poskusi osvestiti ljudi, ki nasprotujejo opozorilom stroke.