Senior backpackers walking along road by forest

Sprejeli so sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi

Kaj to pomeni za upokojence?

Člani sveta zavoda so na današnji seji sprejeli sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine.

V sklepih so določeni zneski za letošnje leto, in sicer za obdobje od 1. januarja 2021 dalje. Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 947,67 evra oziroma 693,69 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 3.790,68 evra oziroma 2.774,78 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 260,61 evra.

Foto: freepik.com

Nadomestila  za invalidnost, nastalo v letu 2021, se od 1. januarja 2021 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 563,86 evra. Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost nastalo v letu 2021, pa se odmeri največ v višini 2.255,45 evra.

Del vdovske pokojnine od 1. januarja 2021 dalje znaša največ 110,88 evra za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.255,45 evra.

Vir: ZPIZ

Foto: freepik.com