Letni dodatek za upokojence prinaša nekaj novosti

Preberite, koliko in kdaj ga boste prejeli letos!

Letni dodatek za leto 2021 bo zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2021.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2021 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnineznesek letnega dodatka
do 525,00 EUR445,00 EUR
od 525,01 EUR do 630,00 EUR305,00 EUR
od 630,01 EUR do 745,00 EUR245,00 EUR
od 745,01 EUR do 900,00 EUR195,00 EUR
od 900,00 EUR135,00 EUR

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja znesek letnega dodatka
do 745,00 EUR245,00 EUR
od 745,01 EUR do 900,00 EUR195,00 EUR
od 900,00 EUR135,00 EUR

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 določa, da se v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Na ta način se izračuna osnova za odmero letnega dodatka. Letni dodatek se določi glede na lestvico za izplačilo letnega dodatka upoštevajoč pri tem skupno višino pokojnine oziroma osnovo za odmero letnega dodatka za upokojence.

Konec junija lahko upokojenci pričakujejo letni dodatek. (foto: pexels.com)

Novost ureditve letnega dodatka je ta, da se letni dodatek v določenih primerih ne odmeri v sorazmernem delu kljub določbi 96. člena ZPIZ-2. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega  525,00 evrov, se bo letni dodatek v znesku 445,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem ostalim uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka,” pojasnjujejo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Še več informacij boste dobili tukaj.

Foto: Shutterstock