Selection of euro notes held in a male hand isolated on a white background.

Boste tudi vi dobili povrnjene te stroške? Preberite, če ste med številnimi

Za povračilo stroškov so po novem upravičeni tudi določeni samozaposleni in osebe, ki opravljajo takšno delo …

Do pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 so med drugim upravičeni tudi samozaposleni v kulturi in osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.

Pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, do katerega so upravičene pravne in fizične osebe javnega ali zasebnega prava, opredeljuje deseti paket protikorona ukrepov (PKP10). Upravičenci lahko dobijo pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu,” piše ministrstvo za kulturo.

Več informacij boste dobili na portalu omenjenega ministrstva.

Foto: freepik.com