Lekarniška zbornica za višje vrednotenje dela v lekarniški dejavnosti

»Delo magistrov farmacije je odgovorno in pomembno za javno zdravje, zato mora biti tudi ustrezno ovrednoteno,« je prepričana mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

V teh časih v Sloveniji v lekarniški dejavnosti močno primanjkuje farmacevtov. Mnogi med njimi se raje odločajo za bolje vrednotena delovna mesta in lažje delovne pogoje, kot je na primer zaposlitev v farmacevtski industriji. Premalo je tudi specialistov, tako na primarnem zlasti pa na sekundarnem nivoju – v bolnišnicah. Razloga za to sta nizko vrednotenje njihovega dela in to, da specializacije v lekarniški dejavnosti niso financirane iz proračuna. Dodaten razlog za manj kadra je tudi v standardih in normativih, ki še vedno niso potrjeni.

Pri Lekarniški zbornici Slovenije izpostavljajo, da je delo magistrov farmacije izredno odgovorno, saj se dotika življenja ljudi in igra pomembno vlogo tudi pri ohranjanju javnega zdravja. Zahtevnost del in odgovornost mora biti temu primerno cenjena in ovrednotena. Magister farmacije je, podobno kot zdravnik, nosilec dejavnosti in samostojen poklic, kar pomeni, da v celoti, tudi kazensko, odgovarja za svoje delo.

»Zagotavljanje varnega zdravljenja z zdravili pomembno prispeva k podaljševanju kakovostnih let življenja. Pri tem farmacevti zagotavljajo preskrbo s kakovostnimi zdravili, ki jih vsak bolnik dobi pravočasno. Enako pomemben je tudi segment izdelave in priprave zdravil, namenjenih najbolj ranljivim skupinam bolnikov, usklajevanje zdravljenja z zdravili in vse druge aktivnosti, ki zagotavljajo pozitivne izide zdravljenja,« je še dodala mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.