19.02.2021 mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Foto: Barbara Reya/www.barbarareya.si

Ali bo sistem še naprej omogočal lekarnam, da zagotavljajo širok nabor medicinskih pripomočkov?

Epidemija je vplivala na zdravstveno stanje ljudi, zato se je povečalo tudi povpraševanje po medicinskih pripomočkih. Zaradi manj gibanja imamo večjo pojavnost sladkorne bolezni tipa II, zaradi poslabšanja psiho-fizičnega stanja pa imajo starejši več težav z inkontinenco. »V naših lekarnah smo opazili povečanje zanimanja za medicinske pripomočke. Sporočamo, da jih imamo dovolj, ves čas skrbimo za zaloge, kar je za lekarne vedno bolj zahtevno, tako zaradi količin kot tudi zaradi cen. Zavedamo se, da je poleg zdravil to izredno pomemben segment v lekarni. V lekarnah celostno poskrbimo za zdravje vsakega posameznika in ljudje se zavedajo, da vse, kar je povezano z zdravjem, dobijo v lekarni,« poudarja mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Lekarne imajo širok spekter medicinskih pripomočkov: predloge in pleničke za težave pri inkontinenci, merilnike glukoze v krvi, sanitetni material, izdelke za stomo, katetre in razne druge pripomočke. Ljudje tudi na tem področju potrebujejo pomoč in nasvet lekarniških strokovnih delavcev. »V lekarnah zagotavljamo celostno zdravstveno oskrbo bolnikov. Preskrba z medicinskimi pripomočki je za zdaj še dovolj dobra. Ljudje imajo možnost dobiti tudi nadstandardne pripomočke z minimalnimi doplačili. Pomembno nam je, da tak standard pacientom zagotavljamo še naprej. Prepričani smo, da bo svojo vlogo odigral tudi plačnik, in sicer s prilagajanjem cenovnih standardov za ustrezno kvaliteto vseh medicinskih pripomočkov in s tem, da bo še naprej omogočal pacientom doplačila za nadstandardne,« še dodaja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Zelo pomembno je, da so tudi prebivalci oddaljenih območij preskrbljeni z vsemi potrebnimi pripomočki, dobijo vsa ustrezna zdravila in nasvete.