Pol milijona nepovratnih sredstev letno za razvojne projekte Elektra Ljubljana

Elektro Ljubljana se že vrsto let prijavlja na številne razvojno raziskovalne razpise.

»Na letni ravni za raziskovalne projekte povprečno pridobimo evropska sredstva v višini 200.000 evrov. Del preostanka financira Agencija, ko prizna projekte kot upravičen strošek. To pomeni, da na tak način dobimo skupno skoraj pol milijona sredstev,« je dejal predsednik uprave Aleksander Zupančič in hkrati poudaril, da je družbi Elektro Ljubljana v interesu sodelovati pri tovrstnih najnaprednejših projektih, ki se izvajajo v Evropi. Na tak način pridobivajo nove informacije iz prve roke, hkrati pa sooblikujejo tudi trende, ki jih navadno snujejo na zahodu, s čimer vedo, kam vodi njihova panoga v prihodnosti.

»Prav v teh dneh se za sofinanciranje s strani evropske komisije prijavljamo s projektom Green Switch, ki je vreden približno 220 milijonov evrov. Izvajali naj bi ga v naslednjih petih letih, zanj pa pričakujemo kritje do polovice stroškov iz evropskih sredstev. Njegova izvedba je namenjena izboljšanju energetske infrastrukture z vidika avtomatizacije in povečevanju možnosti priključevanja obnovljivih virov ali dodatnih porabnikov. Omogoča tudi izboljšanje zanesljivosti in kakovosti dobave električne energije, kar zaradi daljinskega upravljanja elementov omrežja ob morebitnih izpadih pomeni manj prekinitev, ki so tudi krajše,« še izpostavlja sogovornik. Projekt bo omogočil boljšo uporabniško izkušnjo odjemalcev in manj stroškov za vzdrževanje.

V Elektru Ljubljana nenehno stremijo k napredku in izobraževanju o trendih v njihovi panogi. Zato je poznavanje novosti in tehnoloških izumov za njih zelo pomembna. Na projekte in natečaje se prijavljajo prav z namenom, da rastejo in se razvijajo.

Sicer se je podjetje Elektro Ljubljana tudi v preteklosti prijavljalo na številne razpise. Že ob koncu devetdesetih so s partnerji iz industrije izvajali nekatere programe preko EUREKA mehanizma, na primer projekt detekcije visokoohmske okvare v SN omrežju.

Pred 12 leti so začeli z e-mobilnostjo, ki šele sedaj prihaja na prve strani.

Skupaj z mehanizmom strateško-raziskovalnih razvojnih projektov so zasnovali tudi prvo virtualno elektrarno pri nas. Slednja je bila postavljena v sklopu Elektro Ljubljana, ki je med seboj povezala določeno število industrijskih odjemalcev, s svojim prilagajanjem pa ponudila regulacijo ELES-u, kar je bil prav tako začetek trenda zagona trga sistemskih storitev.

Foto: Pexels.com