Slavnostna obeležitev 30-letnice Lekarniške zbornice Slovenije

Lekarne nas vedno nemoteno oskrbujejo z zdravili, jih marsikdo sploh ne opazi, kar pa še ne pomeni, da so samoumevne, med drugim častni govornik predsednik RS Borut Pahor

»30 let Lekarniške zbornice Slovenije ni samo lep jubilej, ampak ima velik pomen za razvoj slovenskega lekarništva in naše države. Ocenjujem, da imamo pri nas dobro urejeno lekarniško dejavnost, vključno z lekarniško mrežo. Hvaležni smo vsem zaposlenim v lekarnah, ki skrbijo za redno in pravočasno preskrbo prebivalstva z zdravili in svetujejo o primerni in pravilni rabi zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za ohranjanje zdravja,« je na slavnostni akademiji ob tej priložnosti poudarila predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. V okviru praznovanja danes poteka tudi mednarodna okrogla miza z naslovom Lekarniška dejavnost – pogled v prihodnost.

Častni gost predsednik države Borut Pahor je med drugim izpostavil, da je zdravje naše največje bogastvo in imamo v Sloveniji srečo, ker imamo kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo. »Del javne zdravstvene mreže so tudi lekarne in lekarniški delavci, ki nam vse dni v letu, ponekod 24 ur na dan, zagotavljajo nemoteno preskrbo z zdravili. Lekarne so kot podporna funkcija v zdravstvu izjemnega pomena za slovenske paciente in slovensko zdravstvo. Zdravila so vedno na voljo, ni čakalnih vrst, sestre, zdravniki in pacienti pa vedno prejmejo zdravila. Ker nas lekarne vedno nemoteno oskrbujejo z zdravili, jih marsikdo sploh ne opazi, kar pa še ne pomeni, da so samoumevne,« je dejal.

Na slavnostni akademiji so podelili tudi nagrade izjemnim osebam, ki so s svojo predanostjo prispevale k razvoju lekarništva. Priznanja so prejeli mag. Sabina Grm, mag. Mateja PraprotnikIrena PušnikLjubica LoviščekBarbara RemsMartina KlajnščekAlenka Koritnik DularMiran GolubDušan Hus, mag. Liljana Zwittnig ČopCvetka Bačar Bole in Blaž Kristan.

Lekarniška zbornica Slovenije je stanovsko združenje vseh izvajalcev lekarniške dejavnosti, prostovoljni člani pa so tudi farmacevti. Njihov najpomembnejši cilj je, da farmacevti s svojim znanjem o zdravilih in izkušnjami prispevajo k boljšemu zdravju in s tem bolj kakovostnemu življenju ljudi. »Lekarniško zbornico potrebujemo zato, ker skrbi za lekarne in lekarniško dejavnost, ki na prvo mesto postavlja odgovorno zdravljenje z zdravili in skrb za zdravje ljudi. Naša zbornica med drugim tudi skrbi za redna strokovna usposabljanja strokovnih farmacevtskih delavcev, z raznimi strokovnimi institucijami s področja zdravstva in izobraževanja sodelujemo pri projektih uvajanja izboljšav in novosti, del naših aktivnosti pa se nanaša tudi na akcije ozaveščanja, s katerimi želimo opozarjati na pravilno in učinkovito rabo zdravil pri različnih skupinah bolnikov ter na preventivo,« je pojasnila mag. Darja Potočnik Benčič.

Prvo organizirano povezovanje slovenskih lekarn sega sicer že v daljno leto 1963, ko so se lekarne povezale v Skupnost lekarn Slovenije, ki se je preoblikovala v Združenje lekarn Slovenije. V zadnjih 30. letih smo bili priča razvoju lekarn, ki se lahko pohvalijo s svojo široko mrežo delovanja. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji kar 347 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Lekarne so prisotne tudi v manjših krajih in so povezane z lokalnimi okolji. »Število organizacijskih enot se nenehno povečuje, kar je v skladu z usmeritvijo enakomernega regionalnega razvoja. Posamezna enota danes v povprečju oskrbuje približno šest tisoč prebivalcev, farmacevti pa poleg osnovne dejavnosti zagotavljajo tudi farmacevtske obravnave za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja,« je še povedala predsednica LZS.

Vse od njenega začetka delovanja je Lekarniška zbornica izrazito napredovala. Farmacevti in lekarnarji so postali veliko bolj povezani in lahko večkrat podajajo svoja mnenja. »To je moč opaziti tudi pri komunikaciji z javnostmi, saj smo tudi medijsko aktivni. Javnosti preko medijev ozaveščamo o pomenu zdravja in zdravega načina življenja, varni uporabi zdravil, dostopu do zdravil in do storitev celostne farmacevtske obravnave. Hvala vsem, ki ste nam to omogočili in pri tem sodelovali. To mi pomeni ogromno,« je izpostavila. V  Lekarniški zbornici so si v prihodnje zadali cilje, med drugim, želijo na prvo mesto postaviti prepoznavnost in uveljavitev stroke. Pri zaposlenih v slovenskih lekarnah je v ospredju predanost delu in skrbi za paciente, kjer sodelujejo z vsemi zdravstvenimi delavci.

Okroglo obletnico letos praznuje tudi strokovno glasilo Lekarništvo, ki ga izdaja Lekarniška zbornica Slovenije. V njej pa lahko beremo objave farmacevtov, zdravnikov in strokovnjakov z drugih področij. »Z velikim optimizmom in s ponosom zremo v prihodnost ob dejstvu, da smo zakorakali v novih petdeset let izhajanja. Kot glavna urednica revije lahko rečem, da so strokovni prispevki v reviji Lekarništvo dragocen vir za vse zaposlene v lekarniški dejavnosti in hkrati ostajajo zapisani za zgodovino. To je sodobna revija z več tisoč naklade, v kateri lahko beremo tudi novice z mednarodnih srečanj, pa tudi o novostih na zakonodajnem področju,« je sklenila mag. Darja Potočnik Benčič.

V okviru praznovanja se odvija tudi mednarodna okrogla miza z naslovom Lekarniška dejavnost – pogled v prihodnost. Na okrogli mizi sta osrednji tematiki uspešno uvajanje novih lekarniških storitev in razvojni potencial lekarniške dejavnosti. Poleg Lekarniške zbornice Slovenije sodelujejo predstavniki zbornic sosednjih držav ter evropskih združenj lekarniških in bolnišničnih farmacevtov. V zaključni razpravi bosta sodelovala tudi profesor Fakultete za farmacijo prof. dr. Mitja Kos in generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije doc. dr. Tatjana Mlakar.

Akademijo so popestrili tudi pevka Nina Strnad, igralec Klemen Slakonja ter vrhunska plesalca tanga Andreja Podlogar in Blaž Bertoncelj.

Foto: Barbara Reya