Trajnostni prehod predstavlja izziv današnje generacije

Elan je prejel certifikat Green Star za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov. »Ko govorimo o trajnostnem prehodu, le-ta zahteva poglobljen premislek in nujno vertikalno ter horizontalno povezanost vseh oddelkov podjetja. Okoljske in z njim povezane družbene spremembe predstavljajo največji izziv naše generacije. Strategije, s katerimi želimo svoja podjetja učinkovito transformirati, pa morajo dati prave rezultate,« je dejala direktorica blagovne znamke Elan Melanja Korošec ob svečani podelitvi Green Star certifikatov na 1. konferenci trajnostnega menedžmenta, ki je potekala pod sloganom Vsi smo nosilci sprememb.

Direktorica blagovne znamke Elan Melanja Korošec

Elan, edini globalni proizvajalec smuči, ki že 77 let smuči proizvaja ročno, s 100 % zeleno energijo in 100 % v slovenskih Alpah, je prejel prestižno priznanje Green Star za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja. Elan se je pridružil vodilnim zelenim podjetjem, ki s svojim trajnostnim upravljanjem in podnebnimi ukrepi prispevajo k podnebni nevtralnosti.

Trajnost je kompleksen in širok pojem, ki zajema različne in pogosto na videz ločene sfere poslovanja podjetja. Prepleta poslovni, družbeni in okoljski vidik. Prav zato je  pomembno, da podjetje sočasno usmerja svojo strategijo na vsa tri področja, ki pa se na marsikaterem nivoju dopolnjujejo in prepletajo. V Elanu, ki je tesno povezan s svojim lokalnim okoljem, praktično že od vsega nastanka podjetja dolgoročno skrbijo za izboljšave in dvig učinkovitosti na vseh treh področjih trajnostnega delovanja. Ko govorimo o trajnostnem prehodu, le-ta zahteva poglobljen premislek in nujno vertikalno ter horizontalno povezanost vseh oddelkov podjetja. »Pri nas je strategija trajnosti del poslovne strategije. Zajema vsa področja, kjer morajo vsi nivoji v podjetju delovati v isti smeri,« je pojasnila direktorica blagovne znamke Elan Melanja Korošec.

V Elanu želijo vzpostaviti sistem krožnega gospodarstva in razviti svoj poslovni model na način, da bo prehod na cirkularno poslovanje sploh mogoč. »To pomeni nove pristope pri kreiranju produktov, nove načine uporabe virov, ponovno uporabo zavrženih produktov, snovanje procesov s ciljem nevtralnega ogljičnega odtisa in še marsikaj.  Trajnostna strategija bo v marsikaterem primeru korenito spremenila miselnost podjetja, vpeljala nove načine poslovanja, uvedla marsikatero še nepoznano inovativno rešitev in usmerila podjetje v novo in drugačno  prihodnost,« je povedala. Trajnostni prehod vidijo kot največjo sistematično spremembo poslovanja, ki jo narekuje okolje in na katero se bodo morali prilagoditi.

V Elanu so prepričani, da so trajnostno poslovanje, zeleni produkti in optimizirana vrednostna veriga dolgoročna konkurenčna prednost. Ključni dejavnik za pobudo izdelave trajnostne strategije izvira od znotraj, iz iskrene ambicije zaposlenih, da so lahko vsak dan boljši pri svojem delu. »Pri vsem skupaj pa je pomembno, da podjetje dobro pozna svoje poslovanje in svoj družbeni ter okoljski odtis. Le temu bo namenjeno prihodnje leto,« je sklenila.

Prva konferenca trajnostnega menedžmenta je nastala z namenom spodbujanja slovenskih podjetij, da v trajnostnem poslovanju prepoznajo konkurenčno prednost in priložnosti zelene preobrazbe. Ob tem so v ospredje postaviti vsa tista podjetja, ki trajnostno poslovanje sistematično in strukturirano že vpeljujejo v svoja podjetja. Namen konference je bil vzpostaviti okolje za povezovanje vseh, ki so odgovorni za uvajanje trajnostnega poslovanja v podjetjih. Verjamejo, da je postala nepogrešljiv izobraževalni dogodek za vse, ki si želijo nadgraditi znanje iz tega področja, in vseh tistih, ki se vpeljevanja trajnosti v poslovanje šele lotevajo. Omogočila je predstavitev dobrih praks, izmenjavo mnenj ter odprt dialog o trajnostnem poslovanju in podnebnem ukrepanju.

1. konferenca trajnostnega menedžmenta je potekala pod sloganom Vsi smo nosilci sprememb

O Elanu

Elan je dolgoletni proizvajalec smuči iz slovenskih Alp s skoraj 80 leti izkušenj v oblikovanju in izdelavi najboljših smuči na svetu za prijatelje in družine, ki uživajo v smučanju in si želijo zabave in dobrih časov v gorah. Nagrade na testih in priznanja za oblikovanje leto za letom pričajo, da inovativni produkti odražajo tradicijo blagovne znamke in zavezo ne le izdelovanju smuči, ampak izdelovanju boljših smuči, ki smučarjem prinašajo nepozabne trenutke v gorah. Za več informacij obiščite https://www.elanskis.com.

Foto: Elan