Na delovnem mestu je vsak peti zaposleni pod vplivom prepovedanih drog, najpogosteje zaužita droga pa je marihuana

Ali ste vedeli, da 80 % težav na delu povzročijo občasni uživalci prepovedanih drog? Podatki kažejo, da je v slovenskih podjetjih vsak peti zaposleni pod vplivom prepovedanih drog, kar pušča številne posledice, kot so delovne nezgode, bolniška odsotnost in slabši ugled podjetja. Tveganja za pogostost napak in nesreč pri delu so 3,5-krat večja, odsotnost z dela pa je kar 16-krat večja.

Podjetja, ki želijo poskrbeti za varnost svojih zaposlenih, lahko najamejo detektive, da preventivno izvedejo test na prepovedane droge, ob sumu, da je delavec na delovnem mestu pod vplivom droge ali če je delavec zasvojen z drogami oz. uživa nedovoljene droge. V Detektivsko varnostni agenciji se na urgentne klice delodajalcev, ki sumijo, da je nekdo od zaposlenih pod vplivom prepovedanih drog, odzovejo takoj in na mestu opravijo test na prepovedane droge v roku pol ure do ene ure od klica. »Skozi več kot 17-letno prakso na detektivskem področju smo bili prvi, ki smo operacionalizirali in sistemizirali način, kako detektiv preizkusi delavca na prepovedane droge. Postopek mora biti pravilno izveden, saj lahko detektiv le na takšni podlagi pridobi ustrezne dokaze, ki v eventualnih nadaljnjih postopkih vzdržijo sodno presojo. V 15-minutah lahko s pomočjo testa na prepovedane droge v analizirani slini potrdimo od šest do osem različnih vrst drog. Najpogosteje zaužita droga na delovnem mestu pa je marihuana«, je pojasnila direktorica Detektivsko varnostne agencije Bernarda  Škrabar Damnjanović. Dodaja, da detektiv prav takozbira podatke od oseb – v konkretnem primeru delavca, za katerega sumi, da dela pod vplivom prepovedanih drog in od morebitnih prič. Prav tako osebno zaznava vedenje delavca in znake, ki nakazujejo na to, da je delavec pod vplivom prepovedanih drog.

Detektivka Bernarda Škrabar Damnjanović

Negativne posledice prepovedanih drog na delovnem mestu so številne, zaskrbljujoč pa je tudi podatek, da je skoraj 20 % odvisnikov od prepovedanih drog v delovnem razmerju, čeprav Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 51. členu določa prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Delavec tudi ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. »Detektivi lahko podjetjem pomagamo oblikovati interne akte, saj ima samo 38 od 96 delodajalcev ugotavljanje dela pod vplivom drog urejeno v internih aktih. V njih mora delodajalec zaposlenega, ki je delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom droge, odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa. V nasprotnem primeru ogroža varnost in zdravje vseh zaposlenih in s tem huje krši obveznosti iz delovnega razmerja«, je dejala naša sogovornica. 

Foto: pexels.com