To Slovenijo čaka že leta 2060

Zanimivi podatki o prebivalstvu o Sloveniji vas bodo presenetili.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, bo glede na rezultate Eurostatovih projekcij prebivalstva EUROTOP2010, imela leta 2060 Slovenija blizu 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let skoraj tretjina.

Prebivalstvo Slovenije se bo predvidoma precej hitro povečevalo do leta 2025, takrat naj bi bilo pri nas okrog 2.155.000 prebivalcev, nato pa bo število pričelo počasi padati. 1. januarja 2060 naj bi imela Slovenija 2.057.964 prebivalcev, kar je pol odstotka več kot v začetnem letu projekcij (2010 l.).

Predvideva se, da se bo  v letu 2060 v našo državo priselilo 3.817 ljudi več kot se jih bo iz nje odselilo. To pa je skoraj dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2009.

V Sloveniji naj bi se stopnja rodnosti enakomerno dvigovala in leta 2060 dosegla vrednost 1,65. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo, dečki, rojeni pri nas leta 2060, bodo živeli 84 let, deklice pa skoraj 89 let.

Kot so zapisali na Statističnemu uradu RS, se bo v naslednjih 50 letih spremenila starostna sestava prebivalstva pri nas. Leta 2010 so starejši (stari 65 let in več) predstavljali 16,5 odstotka prebivalstva, leta 2060 pa bo v tej starostni skupini skoraj vsak tretji prebivalec. Delež otrok (mlajših od 15 let) naj bi se dobrih deset let še nekoliko zviševal, nato pa pričel padati.

Zanimiv je tudi podatek, da naj bi bilo leta 2060 od 100 delavno sposobnih prebivalcev, starih od 15 do 64 let, odvisnih skoraj 58 starejših in 25 otrok.

Foto: pexels.com