Slovenija: Šolske malice odslej drugačne

Ministrica Irena Šinko je konec junija sprejela Strategijo za izvajanje šolske sheme v Sloveniji za obdobje naslednjih šestih šolskih let.

Ministrica Irena Šinko je sprejela Strategijo za izvajanje šolske sheme v Sloveniji za obdobje naslednjih šestih šolskih let. Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih. Rezultati petletnega vrednotenja učinkov šolske sheme kažejo, da je treba s shemo nadaljevati.

Šolska shema je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim se vsaki državi članici namenijo finančna sredstva za razdeljevanje brezplačnega obroka sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Del sredstev se nameni  obveznim spremljevalnim izobraževalnim ukrepom in izvajanju spremljanja in vrednotenja učinkov sheme ter obveščanju javnosti.

“Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih. Spremljevalni izobraževalni ukrepi so usmerjeni v izboljšanje prehranskih navad ter izobraževanje o zdravih prehranskih navadah, kratkih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane,” piše gov.si.

Nova strategija se od predhodne ne razlikuje

Nova strategija se ne razlikuje bistveno od predhodne. Pripravila jo je medresorska delovna skupina, s sklepom pa jo je sprejela ministrica za kmetijstvo, s soglasjem ministra za vzgojo in izobraževanje ter ministra za zdravje. Ciljna skupina so otroci in mladostniki osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

“Prednostni cilji so povečanje porabe sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega oziroma ekološkega sadja in zelenjave v šolah, spodbujanje zdravih prehranskih navad pri otrocih in mladostnikih in povezovanje otrok s kmetijstvom. Približno 62 odstotkov pomoči prispeva EU, ostalo pa Republika Slovenija. Ocena letnega proračuna za šolsko shemo je 1,58 milijona evrov, od tega približno 1,47 milijona evrov za šole, ostalo pa za spremljevalne izobraževalne ukrepe in vrednotenje,” še piše gov.si. Več infrmacij boste našli na gov.si.

Foto: pexels.com